Коензим Q10 (CoQ10), який носить також назву "убіхінон", є одним із важливих факторів, що забезпечують нормальний перебіг життєвих процесів у клітині. У зв'язку з надзвичайно цікавими біологічними властивостями він останнім часом перебуває в центрі уваги фахівців багатьох областей медицини.

Біологічна роль коензиму Q10

Коензим Q10 забезпечує безперебійне постачання енергією серцевого м'яза.

CoQ10 є важливим елементом дихального ланцюга; він бере участь у мітохондріальному транспорті електронів, забезпечуючи безперебійне виробництво та використання високоенергетичних сполук фосфору.

Він також є одним з найважливіших ліпофільних антиоксидантів, запобігаючи утворенню вільних радикалів та окислювальної модифікації білків, ліпідів і ДНК, а також сприяючи регенерації іншого сильного ліпофільного антиоксиданту - альфа-токоферолу.

Биологічні функції CoQ10

 • перенесення електронів у мітохондріальний дихальний ланцюг та позамітохондріальний транспорт електронів;
 • антиоксидантна дія в ліпідній фазі;
 • регуляція фізико-хімічних властивостей біологічних мембран;
 • стабілізації клітинних мембран, підвищення їх стійкості до дії протеаз та фосфоліпази А;
 • підтримка провідності вільних іонних каналів;
 • участь в активації мітохондріальних білків та сигнальних білкових кіназ, а також у формуванні дисульфідних зв'язків (у бактерій);
 • вплив на кількість бета-2-інтегринів на поверхні моноцитів крові;
 • запобігання дисфункції епітеліальних оболонок (за рахунок підвищення концентрації NO).

Ці його властивості виправдовують застосування CoQ10 при хворобах, які можуть бути наслідком недостатнього вироблення клітинної енергії або дії вільних радикалів.

Причини дефіциту CoQ10

Враховуючи широку поширеність убіхінону в природі (він міститься практично у всіх продуктах харчування, вважається, що не можна говорити про авітаміноз CoQ10. Тим не менш, результати багатьох наукових досліджень, і в першу чергу, проведених Фолкерсом зі співробітниками, показують, що в окремих органах і системах організму може мати місце дефіцит CoQ10.

При хворобливих станах, що пригнічують функцію тканин та органів, локальний біосинтез CoQ10 стає недостатнім, і потрібне поповнення його дефіциту шляхом транспортування через кровотік.

Внутрішньосистемний дефіцит CoQ10 може бути спричинений:

 1. Придушенням його синтезу через:
  •  неповноцінне харчування;
  •  генетично обумовлені дефекти клітини або її пошкодження різними факторами при захворюванні.
 2. Зниженим вмістом CoQ10 у раціоні.
 3. Збільшенням потреби.

Основною причиною низької ефективності біосинтезу убіхінону є дефіцит необхідних для його виробітку вихідних речовин, насамперед фенілаланіну, тирозину та жирних кислот.

Процес синтезу включає кілька реакцій, для забезпечення яких потрібна наявність багатьох коферментів, у тому числі вітамінів В2, В6 і В12, кислот (фолієвої та пантотенової), деяких мінералів (фтору, магнію, кальцію).

При недостатньому надходженні субстратів та коферментів ефективність біосинтезу CoQ10 знижується, що зменшує його внутрішні ресурси. Така ситуація може виникнути, наприклад, при дієті для схуднення, обмінних захворюваннях (наприклад, при фенілкетонурії), а також прийомі деяких ліків, таких як інгібітори А-редуктази (статини).

Дефіцит коензиму Q10 в організмі може бути також наслідком певних дієтичних звичок (знижений вміст убіхінону в меню вегетаріанців, низькожирових або занадто односторонніх дієтах) або захворювань шлунково-кишкового тракту. Особливий випадок є приготування їжі: варіння і жаріння призводять до втрати близько 50% убихинона, а при сушінні і ферментації втрати можуть бути ще більшими.

На думку деяких дослідників, дефіцит CoQ10 може виникнути внаслідок підвищеної потреби у цій речовині, наприклад, під час інтенсивних фізичних вправ (спортсмени), а також у станах, коли прискорюється енергетичний обмін, наприклад, при гіпертиреозі – захворюванні щитовидної залози. Його нестача діагностується при таких захворюваннях як серцева недостатність, захворювання м'язів, нервової системи або печінки.

Відзначено також, що вміст коензиму Q10 у різних органах і тканинах менший у літньому віці, ніж у молодих людей (наприклад, у сорокарічних людей у ??серці міститься вже тільки 3/4 тієї кількості CoQ10, яка є у 19-21-річних, а у віці 70-75 років його кількість зменшується наполовину від первісного значення), а також у курців. Дефіцит убіхінону може бути також наслідком фармакотерапії або променевої терапії.

Клінічний прояв дефіциту CoQ10 в людини неоднозначний. Його наслідком є ??енергетичне голодування, яке в результаті може знизити ефективність життєдіяльності клітин, тканин та всього організму. Спочатку можуть виявитися ознаки синдрому хронічної втоми. Потім починають переважати симптоми дисфункції органів, у яких глибина дефіциту найбільша. Це можуть бути, зокрема, порушення кровообігу, обміну речовин, реабілітаційних процесів, імунної системи.

Коензим Q10 і серцево-судинні захворювання

 

Загальні аспекти

CoQ10 є важливим компонентом дихального ланцюга, і тим самим вкрай важливою ланкою клітинного циклу реакцій виробництва аденозинтрифосфату (АТФ). Відомо, що ступінь зниження скорочувальної здатності серця пропорційна ступеню дефіциту АТФ у клітинах серцевого м'яза. З наведених вище фактів випливає простий висновок: недостатність CoQ10 у серцевому м'язі може призвести до зниження його толерантності до фізичного навантаження.

Це було підтверджено результатами багатьох клінічних досліджень, в яких було встановлено, що вміст CoQ10 у серцевому м'язі тим нижчий, чим вищий рівень серцевої недостатності. Щоправда, не вдалося до кінця з'ясувати, чи є низький рівень CoQ10 основною причиною чи наслідком захворювань серця, проте клінічні дослідження показали позитивний вплив CoQ10 на параметри гемодинаміки у хворих із серцевою недостатністю.

Серцево-судиння недостатність

Перші клінічні результати застосування CoQ10 у лікуванні серцево-судинної недостатності було отримано у Японії 1967 року. Позитивні результати спостережень японських дослідників спонукали клініцистів з інших країн до проведення власних досліджень CoQ10 для лікування серцево-судинних захворювань.

Ось кілька прикладів:

Ленгсджоуїн із співробітниками порівнювали ефективність убіхінону та плацебо у пацієнтів з III та IV ступенем ХСН за класифікацією NYHA (Нью-Йоркської кардіологічної асоціації). CoQ10 орально давали в дозі 99 мг/добу (3 х 33 мг) протягом 12 тижнів. Всі обстежені хворі проходили лікування глікозидами та діуретиками, 81% пацієнтів отримували одночасно також вазодилататори, 30% – антиаритмічні препарати та 20% – оральні антикоагулянти.

Отримано такі результати:

 1. У середньому вміст CoQ10 у крові хворих людей був нижчим, ніж у здорових.
 2. Через 12 тижнів прийому CoQ10 його вміст у крові зростав статистично значимо.
 3. Після припинення прийому коензиму Q10 та 12-тижневого прийому плацебо вміст убіхінону в крові знижувався статистично значимо.
 4. Під час прийому CoQ10 відзначалися позитивні зміни, у тому числі в межах серця, величині серцевого викиду та викиду лівого шлуночка, а також фізичної активності.
 5. Не спостерігалося жодних побічних дій CoQ10.
 6. Не виявлено небажаних взаємодій CoQ10 з іншими препаратами, що одночасно приймалися.

Баджіо зі співробітниками повідомили про узагальнені результати досліджень ефективності та безпеки застосування коензиму Q10 на матеріалі 2359 хворих із застійною серцевою недостатністю.

Більшість пацієнтів одночасно приймали глікозиди, діуретики та/або інгібітори ангіотензинконвертази. Терапевтичний ефект оцінювався через 3 місяці у відсотках зменшення основних симптомів захворювання, а також за функціональною шкалою NYHA у порівнянні з початковим станом, тобто до початку прийому CoQ10.

Небажані симптоми були відзначені у 1,4% пацієнтів, причому найчастіше вони були м'якими. Не виключено, що вони могли бути пов'язані з одночасною звичайною терапією. Понад 50% пацієнтів відзначили покращення якості життя.

На думку Манцолі та співробітників, у терапії серцевої недостатності найкращі результати досягаються при прийомі CoQ10 у дозі 2 мг на кілограм маси тіла.

Механізм дії коензиму Q10 при серцевій недостатності остаточно не з'ясований. Передбачається, що він пов'язаний із:

 1. сприятливим впливом на роботу дихального ланцюжка;
 2. покращенням синтезу та використання АТФ;
 3. нейтралізацією вільних радикалів;
 4. запобіганням перенасичення клітин серцевого м'яза іонами кальцію;
 5. зниженням периферичного судинного опору.

Деякі автори вважають, що CoQ10 може також протидіяти наслідкам підвищеного рівня альдостерону у хворих із серцевою недостатністю. Масака та Кумагаї показали, що CoQ10 знижує рівень альдостерону в крові у щурів внаслідок зменшення притоку кальцію до клітин надниркових залоз та інгібування гідроксилювання стероїдів.

Кухарська із співробітниками представили результати вимірювань вмісту CoQ10 у серцевому м'язі та крові 34 пацієнтів після успішної пересадки серця. Показано, що у пацієнтів, у яких спостерігалися будь-які ознаки відторгнення трансплантату, вміст убіхінону був значно нижчим, ніж у групі хворих без ознак відторгнення.

Виходячи з цього, автори даного дослідження пропонують використовувати вимірювання рівня CoQ10 у біопсії серцевого м'яза як хороший маркер відторгнення пересадженого серця. Водночас, вони звертають увагу на те, що дефіцит коензиму в пересадженому серці може бути причиною порушення його біоенергетики та розвитку серцевої недостатності.

Підтвердженням обґрунтованості пропозицій Кухарської є дослідження Моравесіка, який давав кардіологічним хворим CoQ10 перед операцією шунтування (байпас) у дозі 180 мг на день за 21-28 днів до операції та протягом 3 місяців після операції. Зазначалася насамперед нульова післяопераційна смертність. Висновок із цих досліджень є очевидним - після кардіохірургічного втручання необхідний прийом адекватних доз CoQ10.

Ішемічна хвороба серця

Суть ішемічної хвороби серця полягає у порушенні балансу між потребою серцевого м'яза в кисні та його надходженням у клітини міокарду. Нестача кисню призводить до зниження рН внутрішньоклітинного середовища, уповільнення синтезу АТФ, зменшення концентрації іонів калію та зростання концентрації іонів натрію та кальцію.

Серйозним наслідком ішемії є збільшення виробітку вільних радикалів, які окислюють ліпіди клітинних мембран та інші внутрішньоклітинні компоненти, у тому числі дихальні ферменти.

Порушену динаміку обмінних процесів можна відновити, доставивши в серцеву тканину речовини, що беруть участь у дихальному ланцюзі кардіоцитів, і в першу чергу таку необхідну для нормального функціонування цієї складної ферментативної системи сполуку, як CoQ10.

Коензим Q10 шляхом активації виробітку енергії в мітохондріях може підтримувати клітинні запаси АТФ на необхідному рівні і зберігати в межах норми значення рН. Він забезпечує транспорт іонів кальцію в клітини та їх взаємодію із скорочувальними елементами. Стабілізуючи клітинні мембрани, CoQ10 підвищує провідність кальцієвих каналів. В результаті він запобігає порушенню функції та структури міокарду в умовах кисневого голодування.

Деякі дослідники вважають, що корисна дія коензиму Q10 у хворих на ішемічну хворобу серця є результатом поліпшення реологічних характеристик крові, в першу чергу, зменшення в'язкості.

Р. Сінгх повідомив, що прийом CoQ10 у дозі 120 мг на день у 144 осіб із гострим інфарктом у рандомізованому подвійному сліпому дослідженні значно знизив больовий синдром, кількість порушень серцевого ритму та дисфункції лівого шлуночка. У групі, яка отримувала убіхінон, було менше випадків раптової смерті протягом чотирьох тижнів спостереження.

Ішемічна хвороба серця найчастіше вражає людей похилого віку. Результати численних досліджень показують, що вміст CoQ10 у серцевому м'язі у людей цієї вікової групи знижено. Згідно з Розенфельдом зі співробітниками, з цієї причини є підстави для профілактичного прийому добавок CoQ10 літніми людьми, особливо з ішемічною хворобою серця.

Встановлено, що CoQ10 полегшує виробництво та використання АТФ серцевим м'язом у разі використання електричної стимуляції. Також зазначалося, що ця речовина прискорює виведення молочної кислоти та зменшує її виробіток при недостатньому постачанні серця киснем.

Слід також нагадати, що CoQ10, перешкоджаючи окисленню ЛПНЩ, уповільнює процес розвитку атеросклерозу. Цікаві дані були отримані в результаті численних досліджень, проведених італійськими лікарями терапевтичної ефективності коензиму Q10 у пацієнтів зі стабільною стенокардією.

Порівнювалися дві великі групи хворих: які піддавалися звичайному лікуванню і додатково отримували убихинон. Було встановлено, що додавання CoQ10 покращувало життєвий комфорт пацієнтів, знижуючи частоту нападів болю. У них також меншою виявилася потреба у збільшенні дози вікових ліків.

Було зазначено, що профілактичний прийом CoQ10 пацієнтами перед операцією аортального шунтування захищає від наслідків впливу вільних радикалів, знижує ризик аритмії та інших розладів.

Атеросклероз

Встановлено, що хворі на атеросклероз та ішемічну хворобу серця мають низький вміст CoQ10 у крові. Згідно Ханакі, високе співвідношення ЛПНЩ/CoQ10 у плазмі може бути важливим фактором, що підвищує ймовірність розвитку цих захворювань.

Убіхінон інгібує біосинтез холестерину в печінці і знижує його рівень у крові, проте найважливішим є його вплив на окислення ЛПНЩ. Деякі автори вважають, що відновлена ??форма убіхінону захищає ЛПНЩ від перекисного окислення ефективніше, ніж вітамін Е та бета-каротин.

CoQ10 бере участь у першій лінії захисту клітин від активних форм кисню, не допускаючи реакції вільних радикалів з компонентами клітинних мембран та ліпідами плазми крові. Це може бути одним із важливих факторів у профілактиці атеросклерозу. Слід наголосити, що згадані вище жиророзчинні антиоксиданти можуть взаємодіяти один з одним. Убіхінон відновлює токоферольні радикали до токоферолу, а альфа-токоферол відновлює бета-каротин.

Дигезі зі співробітниками давали CoQ10 у дозі 100 мг на день протягом 10 тижнів хворим на артеріальну гіпертензію та відзначили статистично достовірне зниження рівня загального холестерину в крові, а також збільшення фракції ЛПВЩ. На думку цих авторів, екзогенний убіхінон може бути особливо корисним пацієнтам з гіперхолестеринемією, знижуючи ризик розвитку ішемічної хвороби серця та гіпертонії.

Надзвичайно високий вміст CQ10 у крові зазначено у ескімосів, що, безсумнівно, є наслідком їхнього раціону. Слід наголосити, що для ескімосів характерна низька захворюваність на атеросклероз та ішемічну хворобу серця.

Гіпертонічна хвороба

При високому артеріальному тиску зростає опір периферичних судин. У розвитку цього явища грають роль гуморальні чинники, процеси нервової регуляції та механізми саморегуляції. Правильна динаміка скорочення та розслаблення кровоносних судин визначається біоенергетичними процесами. Тому дефіцит CoQ10 може включати механізми, які призводять до підвищення периферичного опору та, тим самим, до підвищення артеріального тиску.

Такий висновок був зроблений В. Дігезі зі співробітниками, які давали хворим на гіпертонічну хворобу CoQ10 у дозі 100 мг на день протягом 10 тижнів. Спочатку вміст убіхінону в крові становив 0,64+-0,1 мг/мл, а після лікування збільшився до 1,61+-0,3 мг/мл.

Встановлено, що зниження систолічного та діастолічного артеріального тиску корелює зі збільшенням вмісту CoQ10 у крові. Така реакція пояснюється значним зниженням периферичного опору. При цьому було відмічено зниження рівня загального холестерину в крові та підвищення рівня фракції ЛПВЩ. Не відзначалося жодних змін вмісту калію, ендотеліну та реніну в крові та вмісту альдостерону в сечі.

Цікаві результати отримали Ленгсджоуїн зі співробітниками, які у 109 пацієнтів оцінювали ефективність CoQ10 у поєднанні з раніше призначеним лікуванням гіпотензивними препаратами. Убіхінон давали в дозі в середньому 225 мг на добу протягом 13 місяців. Артеріальна гіпертензія оцінювалася за функціональною шкалою NYHA, а також фіксувався систолічний та діастолічний тиск.

У переважної більшості пацієнтів відзначалося значне зниження артеріального тиску, причому у деякиз з них вдалося знизити дозу гіпотензивних препаратів. Автори дійшли таких висновків:

 1. Шляхом прийому CoQ10 у пацієнтів з ідіопатичною гіпертензією можна досягти значного поліпшення клінічної картини та значного зниження кров'яного тиску (як систолічного, так і діастолічного), незважаючи на відміну у більшості пацієнтів решти гіпотензивних препаратів.
 2. Екзогенний CoQ10, покращуючи функцію лівого шлуночка в діастолічній фазі, зменшує ступінь компенсаційної нейрогуморальної активації.
 3. Незважаючи на прийом дуже високих доз (в середньому 225 мг на добу) та досягнення високої концентрації CoQ10 у крові, не виявлено жодних серйозних побічних ефектів, а також взаємодії з іншими препаратами.

Слід наголосити, що в деяких клінічних варіантах гіпертонічної хвороби гіпотензивна дія коензиму Q10 тривала ще протягом деякого часу після прийому препарату.

Читати далі >>

1   [2]    |   Нагору >>
Додано: травень 2017
При передруку посилання на джерело обов'язкове

 

Тест вітамінодефіциту

300 симптомів, представлених в тесті, допоможуть визначити дефіцит 50 вітамінів і мінералів.

Далі >>

Клубний прайс-лист

Дисконтні ціни для членів Клубу CaliVita. Знижка 25% від роздробу!

Далі >>

Зробити замовлення

Купуйте продукти CaliVita онлайн з поштовою доставкою по Україні.

Далі >>