СОД - майже як СОІ

головна лінія оборони
Антиоксиданти захищають наш організм від вільних радикалів

Антиоксидантний захист людського організму має дві лінії оборони. Широко відомі вітаміни-антиоксиданти становлять лише зовнішню, вторинну систему антиоксидантного захисту. Вони діють або у внутрішньоклітинній та міжклітинній рідині (водорозчинні вітаміни, такі як вітамін С), або ж у клітинних оболонках (жиророзчинні вітаміни Е та А).

Але найпершу лінію захисту, яка працює всередині мітохондрій кожної клітини, становлять антиоксидантні ферменти, головними з яких є супероксиддисмутаза (СОД) та каталаза.

У мітохондріях кожної клітини, яка використовує кисень, виникають кисневі радикали. Ці активні форми кисню (АФК) є високотоксичними молекулами, які пошкоджують клітинні структури і молекули ліпідів, і антиоксидантні ферменти підтримують їхню концентрацію на безпечному рівні.

І це важка робота, оскільки будь-який стрес чи підвищене навантаження викликають ланцюгову реакцію утворення кисневих радикалів. Якщо природна концентрація антиоксидантів в організмі виявляється значно меншою, ніж необхідно для стримування окислювальних процесів, виникає оксидативний стрес, який супроводжується руйнуванням клітин, зниженням імунітету і призводить до передчасного старіння організму.

Супероксиддисмутаза є каталізатором зворотної реакції - дисмутації (зворотного перетворення) АФК на кисень та перекис водню. Оскільки АФК є однією з головних клітинних отрут, СОД грає ключову роль в антиоксидантному захисті організму. Експериментально це було доведено на мишах: миші, у клітинних мітохондріях яких була відсутня СОД, після народження жили лише кілька днів, через розвиток сильного оксидативного стресу.

Ясна річ, перекис водню, що утворюється при нейтралізації АФК, для клітини теж не фунт ізюму (він пошкоджує молекули самої СОД), тому СОД працює в парі з каталазою, яка жене реакцію далі - розкладає перекис водню на молекулярний кисень і воду. Причому ця зв'язка працює дуже ефективно: СОД прискорює реакцію хімічного дисмутування в 10 тисяч разів, а каталаза взагалі здатна за секунду розкласти 44.000 молекул H2O2.

Оскільки каталаза відноситься до найбільш "швидкісних" ферментів, для роботи її потрібна незначна кількість, тому її дефіциту, як правило, не виникає. В основному проблеми з каталазною активністю можуть виникати при значному дефіциті вітамінів групи В.

Інша справа СОД.

СОД - добрі речі завжди в дефіциті

Супероксиддисмутаза виробляється в організмі людини, але вона присутня і у всіх без винятку тварин, і в рослинних продуктах. Однак безпосередньо отримати її з їжі практично неможливо, оскільки вона розщеплюється шлунковим соком на елементи.

СОД є металофермент, вірніше, сімейство ферментів, до складу яких входять атоми металів. У людському організмі присутні три типи СОД: СОД-1 та СОД-3 містять атоми міді та цинку, а в молекулу СОД-2 входить марганець. Цинк, мідь і марганець належать до незамінних для організму мікроелементів, притому дефіцитних.

Дефіцит цинку – дуже поширене явище. Дослідження показали, що середня людина отримує з їжею приблизно 8,6 мг цинку, тобто трохи більше половини денної норми (15 мг). Якщо ж людина займається важкою роботою чи спортом, то їй потрібно вже до 50 мг цинку на день. Цинк - це в основному м'ясо, морепродукти та пророслі зерна злаків. Не найзвичайніші види продуктів для щоденного меню, погодьтеся.

Міддю ми теж не розпещені. Найбагатше її джерело - печінка тріски. У яловичій печінці її вже втричі менше. Далі йдуть кальмари, а в таких ходових продуктах, як яловичина, рис, картопля, - міді міститься вже в 20 разів менше. Недавні опитування свідчать, що лише 25% населення споживає достатньо міді; більшість одержують лише 50-60% рекомендованої щоденної кількості, яка становить всього 2-3 мг. Тому і рання сивина у чоловіків, і порушення менструального циклу у жінок.

Практично у всіх людей, які мають дефіцит магнію (а таких близько 50%), діагностується і дефіцит марганцю. Ці дані отримані за результатами мікроелементного аналізу волосся методом доктора Скального. Основні харчові джерела цього мікроелемента - чай, рослинні соки, цілісні злакові, горіхи, зелені овочі з листям, горох, буряк.

До складу СОД входить також амінокислота гістидин. Гістидин належить до умовно-замінних амінокислот. Це означає, що в організмі його синтезується лише мала кількість, а в основному він має надходити з їжею. З якої? Це свинина, птах і деякі злаки. Якщо ви подивитеся таблицю сумісності цих продуктів, то побачите, що з них тільки рис підходить людям будь-якої групи крові.

Можна, звичайно, сперечатися з положеннями теорії харчування за групою крові, можна вважати, що особисто ви харчуєтесь повноцінною здоровою їжею, але логіка нагадує наступну послідовність висновків:

  1. Хоч один із чотирьох видів перелічених дефіцитів є у кожної людини.
  2. Отже, у кожної людини СОД виробляється недостатньо для підтримки редокс-балансу навіть за екологічно сприятливих умов.
  3. Ніхто зараз не живе в умовах ідеальної екології і мало хто обходиться без стресових ситуацій.
  4. Отже, тією чи іншою мірою, але кожна людина в наш час схильна до оксидативного стресу.

СОД захищає життя на нашій планеті не гірше, ніж програма "зоряних війн" СОІ. Супероксиддисмутаза – це те, що забезпечує безпечне існування людського організму у кисневій атмосфері. При її недостатній кількості людина повільно згоряє. І це повільне згоряння називається старінням.

СОД і старіння

Вчені встановили, що супероксиддисмутаза впливає на тривалість життя людини, оскільки збільшує ресурс життєдіяльності клітин. Антиоксидантна активність СОД у 10000 разів вища, ніж у таких антиоксидантів, як вітаміни А та Е. Насамперед це стосується перекисних кисневих радикалів.

Кисневе життя можливе у вузьких рамках вмісту кисню в атмосфері - трохи більше або трохи менше ніж 20,8 відсотка. В атмосфері чистого кисню лабораторні тварини гинуть протягом кількох днів, так що кисень, необхідний для життя, є універсальною отрутою, яка вбиває все живе.

Молекулярний кисень не є токсичним. Однак на всіх етапах окисно-відновних процесів в організмі утворюються активні кисневі радикали, що ушкоджують клітини: пероксид кисню, перекис водню та гідроксильні радикали. Це і є АФК – активні форми кисню.

За вільнорадикальною теорією старіння Хартмана, причиною вікових змін у клітинах є накопичення в них пошкоджень, викликаних вільними радикалами - осколками молекул, які мають підвищену хімічну активність через наявність неспареного електрона. АФК є найнебезпечнішим різновидом вільних радикалів. Тому процес старіння загалом є наслідком руйнівної дії кисню на організм.

Тривалість життя людини та тварин визначається відношенням активності СОД до інтенсивності обміну речовин: термін життя організму виявляється прямо пропорційним цій величині.

Теорія Хартмана дозволила пояснити деякі добре відомі факти, які стосуються старіння. Наприклад, тварини, які отримують малокалорійну, але збалансовану їжу, живуть довше, ніж ті, що отримують рясніший корм. Обмеження в їжі знижує швидкість обміну та уповільнює накопичення пошкоджень у клітинах.

Нижча інтенсивність обміну речовин у жінок у порівнянні з чоловіками визначає і більшу (в середньому на 10 років) тривалість життя прекрасної половини людства. У довгожителів з гірських районів обмін також уповільнений через нижчий вміст кисню в повітрі.

Навіть усередині одного організму термін життя клітин різних органів відрізняється: чим більше супероксиддисмутази у клітинах, тим довше вони живуть. Найбільший вміст СОД відмічається у печінці, надниркових залозах, нирках та селезінці. Високою активністю супероксиддисмутази відрізняються еритроцити, тому вони живуть у середньому 125 діб, а лімфоцити, наприклад, лише 10-12 годин.

Клітини шкірного епідермісу належать до короткоживучих (в середньому 7 днів), до того ж шкіра піддається інтенсивному впливу вільних радикалів ззовні. Ймовірно, тому добрий вплив на шкіру мають косметичні засоби, що містять СОД – протизапальні, сонцезахисні та зволожуючі креми та лосьйони. Особливо велика їх ефективність у запобіганні утворенню зморшок, оскільки СОД запобігає зшиванню молекул колагену, спричиненому супероксидними радикалами.

Щоправда, в теорії Хартмана є прогалини. Так, наприклад, більшість нервових клітин доживають з нами до старості. Однак, хоча мембрани клітин мозку містять підвищену кількість ліпідів, що легко окислюються, антиоксидантний захист мозку недостатній; зокрема у ньому практично повністю відсутня каталаза.

СОД включають до складу сучасних мультивітамінів для літніх людей

Проте, вільнорадикальна теорія створила передумови для пошуку засобів проти старіння. Так, наприклад, вводячи в раціон тварин сильні антиоксиданти, вдалося збільшити тривалість їхнього життя у півтора рази.

Супероксиддисмутаза як один з головних антиоксидантних ферментів відрізняється найбільш високою ефективністю. Тому її включають до складу сучасних мультивітамінів для літніх людей. СОД для цих біодобавок отримують не з тваринних джерел, а зі спеціальної культури дріжджів, в яку вводять мідь та цинк.

Якісні мультивітамінні комплекси, наприклад, Senior Formula, виготовляються за спеціальною технологією "Delayed Release", тобто поступового всмоктування. Таблетка такого комплексу є "довгограючою" - лише мала частина її розчиняється в шлунку, а в основному компоненти комплексу всмоктуються під час проходження кишечника. Тому і СОД із препарату Senior Formula доставляється за місцем призначення.

Такі найсучасніші комплекси поки що не поширені досить широко. Тим не менш, основні компоненти, необхідні для виробництва СОД в організмі, можна отримати з більшості натуральних мультивітамінних та мінеральних комплексів. Це, як ви знаєте, цинк, мідь та марганець.

Мультивітаміни та спеціальні антиоксидантні комплекси містять також інші необхідні людині антиоксиданти - вітаміни, мікроелементи, каротини, поліфеноли та багато інших природних речовин. Тому сповільнити старіння - сьогодні цілком реальне і не дуже складне завдання.

Читати далі >>

[1]   [2]   [3]   [4]   [5]   [6]   7   [8]    |   Нагору >>
Додано: червень 2012
При передруку посилання на джерело обов'язкове

 

Тест вітамінодефіциту

300 симптомів, представлених в тесті, допоможуть визначити дефіцит 50 вітамінів і мінералів.

Далі >>

Клубний прайс-лист

Дисконтні ціни для членів Клубу CaliVita. Знижка 25% від роздробу!

Далі >>

Зробити замовлення

Купуйте продукти CaliVita онлайн з поштовою доставкою по Україні.

Далі >>